Aansluit- en Infraproces

< terug naar overzicht

Start implementatie adviezen contractverlenging 18 februari 2021 | Om tot de contractverlenging te komen is door veel mensen met een hoop enthousiasme heel wat werk verzet. Een korte terugblik op dit proces van begin 2021. Per werkgroep (Veiligheid, Bestekcodes, Klant, Planning & Capaciteit, Procesverbetering & Innovatie, Kwaliteit en Samenwerking & Eigenaarschap) is omschreven wat de adviezen en acties waren begin 2021.

Oplevering NTA ‘Aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase’

13 januari 2021 | Sinds 2015 zijn meerdere partijen, waaronder Enexis en Mijn Aansluiting bezig met de ontwikkeling van de prefab meterkast. Inmiddels zijn er meerdere pilots succesvol uitgevoerd en is er veel enthousiasme over de toepassing ervan. Op initiatief van Mijn Aansluiting hebben achttien ketenpartijen een Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgeleverd voor het aansluiten in de ruwbouwfase. De prefab meterkast is, door de vele voordelen die het biedt, dan ook niet meer weg te denken uit het hedendaagse bouw- en aansluitproces!

Volledige bericht >


CAPO uitgelegd in een animatie

30 maart 2021 | In dit animatiefilmpje wordt kort en bondig CAPO (Combi Aansluitingen Proces Ondersteuning) uitgelegd. Deze tool stroomlijnt het combiproces van aanvraag tot realisatie. Hierdoor wordt het hele proces eenvoudiger en klantvriendelijker.

Volledige bericht >


Waarom overgaan naar lange mantelbuizen tot aan de perceelgrens?

12 april 2021 | Vanwege de vele voordelen wordt al jaren gekeken naar het toepassen van lange mantelbuizen. Dit houdt in dat de bouwaannemer de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast doorlegt tot aan de perceelgrens. Synfra doet hier dit jaar ervaring mee op door te onderzoeken hoe deze toepassing breder geïmplementeerd kan worden. In dit artikel leest u waarom deze innovatie een stap vooruit is in de bouw en wat de voordelen zijn.

Volledige bericht >


Snel inzicht in bodemkwaliteit bij grote vervangingsprojecten

17 augustus 2021 | Met Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK) wordt alle bodemdata verzameld om veiliger te kunnen werken. In de BDOK-rapportagetool (hoofdleiding) is het voortaan mogelijk om gebruik te maken van bulkbevraging voor grotere tracés.

Volledige bericht >


LUKO uitlegvideo dashboard beschikbaar

30 september 2021 | Ter verbetering van de dienstverlening is vanuit Mijnaansluiting.nl een Landelijk Uniform KlanttevredenheidsOnderzoek (LUKO) ontwikkeld. Synfra is hier per 1 april 2021 ook bij aangesloten. Dat betekent dat het wekelijkse Synfra KTO (klanttevredenheidsonderzoek) is komen te vervallen.

Volledige bericht >


Stand van zaken uitfaseren Gemma

20 oktober 2021 | Het ICT-platform Gemma ondersteunde de Synfra-partijen op drie processen: Aansluitingen, Infra en Onderhoud & Storingen. Door (landelijke) ICT-ontwikkelingen is besloten Gemma uit te faseren op voorwaarde dat er goede alternatieven zijn.

Volledige bericht >


Indexering per 1 oktober 2021

21 oktober 2021 | Conform de afspraken in de aanbesteding worden jaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering voor dit jaar ingaande op 1 oktober 2021 komt op +3,31%.

Volledige bericht >


Synfra eerste combi die prefab meterkast aansluit voor enkelvoudige aansluitingen en kleine series

2 november 2021 | Al jaren wordt gewerkt met prefab meterkasten vanwege de vele voordelen die deze bieden. Tot voor kort konden deze alleen aangevraagd worden voor series van minimaal vijf woningen. Omdat woningbouwprojecten regelmatig onder druk staan en steeds vaker worden opgeknipt, is het voortaan in de gebieden die vallen onder de Synfra-combi ook voor kleinere series mogelijk om de prefab meterkast te plaatsen. Er zijn geen belemmeringen meer die dit tegenhouden.

Volledige bericht >


Rapportage QPS 2.0 dashboard stopt per 1 januari

6 december 2021 | Om de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemers te beoordelen werd in de contractperiode van september 2017 tot september 2021 periodiek gerapporteerd in het zogeheten QPS 2.0 dashboard. Informatie uit verschillende bronnen en metingen werd samengebracht in één overzicht. Deze contractperiode is inmiddels voorbij en daarmee is ook de verantwoordelijkheid over deze rapportage verlegd. Deze nieuwe periode staat namelijk in het teken van ‘samenwerking en eigenaarschap’. Daarom stopt per 1 januari 2022 het QPS 2.0 dashboard.

Volledige bericht >